розариум парк на младежта

Средно по 10 човека за седмица санкционира Община Русе заради неправомерно навлизане и паркиране в зоната на тенис кортовете в Парка на младежта

Колко от вас са виждали паркираните край заведенията до тенис кортовете в Парка на младежта автомобили, „закарали“ собствениците си до масата им за вечеря? А колко от вас са на мнение, че не им е мястото там? Е, наистина не им е.

Ето защо на днешната сесия на Общинския съвет общинският съветник Биляна Кирова отправи питане до кмета на Община Русе какви са мерките, които администрацията е предприела за ограничаване движението на леки автомобили в парковата зона. Всъщност тази дейност е забранена от общинските наредби, а нарушителите следва да бъдат санкционирани.

Средно по 10 човека за седмица община Русе санкционира заради неправомерно навлизане и паркиране в зоната на тенис кортовете в Парка на младежта. За периода от 30.06. до 04.07. нарушителите са били близо 60! Предприети са и действия по подмяна на чиповете за достъп до парковата зона, тъй като в годините назад не е ясно колко лица и кои имат такива.

Пълният текст на отправеното питане и отговорът на кмета се публикува тук.

„ЧРЕЗ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ДО

ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ПИТАНЕ

От Биляна Кирова – общински съветник

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ,

Към мен се обърнаха граждани на град Русе, живеещи в близост до тенис кортовете в Парка на младежта поради системно нарушаване на обществения ред от влизащи в Парка леки автомобили.

Ежедневно в зоната на Парка на младежта се движат леки автомобили, които застрашават почиващите там възрастни хора и играещите деца. По данни на гражданите целта на преминаването на автомобилите по парковите алеи е с оглед достигане до намиращите се там заведения за хранене. Подавани са многократно сигнали до телефон 112, но мерки в годините не са предприети или същите не са постигнали желания ефект. Съгласно чл. 20, б. „в“ от Наредба №3 за организация и развитие на комунално-битовата дейност в Община Русе паркирането на моторни превозни средства от всички видове, както в паркове и зелени площи за обществено ползване, така и в алеи, пешеходни зони, където не е поставена нужната за целта маркировка е забранено.

Предвид това моля да получа отговор на следните въпроси:

1. По какъв начин е регламентиран достъпа на моторни превозни средства до зоната на Парка на младежта?

2. Какви мерки са предприети от страна на Община Русе за ограничаване достъпа на моторни превозни средства до зоната на Парка на младежта с оглед осигуряване безопасността на гражданите, избрали мястото за разходка и отдих?

Желая да получа отговор на поставените въпроси както писмено, така и устно на предстоящата сесия на Общински съвет – Русе, която ще се проведе на 15.07.2021 година.

С уважение,

Биляна Кирова

Общински съветник

в Общински съвет – Русе“

Сподели: