школо

Средно училище за европейски езици въвежда електронни дневници от учебната 2018-2019 година, които напълно ще заменят хартиените

С началото на новата учебна година родителите на учениците от СУ за европейски езици ще могат да се информират за резултатите на децата си през онлайн система, която напълно ще замени старите хартиени дневници. Електронният дневник, който ще използва СУЕЕ, е разработен от Shkolo.bg. Достъп до информацията имат учителите, родителите и учениците. Родителите и учениците трябва да направят еднократна лесна регистрация, след което ще могат да виждат ресурсите, които ги интересуват. В електронния дневник се виждат в актуално време оценките на учениците, подробности за конкретно оценяване, бележки за поведението и състоянието на учениците – похвали, степен на усвояване на материала, порицания и поощрения. С помощта на системата могат да се разменят съобщения между родителите и учителите, да се пускат обяви за масови събития. До дни ще бъде налично и новото мобилно приложение на Shkolo.bg, което може да се инсталира на мобилните устройства.

За сега МОН запазва хартиения бележник, който ще играе роля на документ за легитимация, съобщават от училището.

Сподели:

Още новини от деня