Среща на тема: „Сортова структура и технологии за отглеждане на някои зеленчукови култури“ще има в Русе

Съвместна информационна среща – семинар на Националната служба за съвети в земеделието – териториален офис – Русе и Аграрен университет – Пловдив на тема: „Сортова структура и технологии за отглеждане на някои зеленчукови култури“ ще се проведе на 16 ноември в зала „Свети Георги“ в сградата на Областна администрация – Русе. Програмата е следната:

10.00 – 10.15 Регистрация на участниците и откриване

10.15 – 11.45 Съвременни технологии и актуални въпроси при отглеждане на
някои зеленчукови култури

Лектор: доц. д-р Димка Хайтова, Аграрен университет – Пловдив

11.45 – 12.00 Кафе – пауза

12.00 – 13.30 Основни моменти при торене на зеленчуковите култури

Лектор: доц. д-р Димка Хайтова, Аграрен университет – Пловдив

13.30 – 14.15 Възможности за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020

Лектор: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Русе

14.15 Дискусия и закриване на семинара

Сподели: