Срещи с майстори на традиционни занаяти от Крайова

На 4 и 5 октомври майстори от „Дунавска задруга на НХЗ“  посетиха свои колеги от окръг Олт Румъния. Визитата беше осъществена във връзка с реализацията на проект „CREATWIN – Повишаване на мобилността и заетостта в областта на креативните и културни индустрии от българо-румънския трансграничен регион“. Поканени бяхме от  Бизнес иновационен център Инобридж, който реализира проекта по европейска програма  ИНТЕРРЕГ V-A България Румъния 2014-2020.
В домовете си ни приеха и ни показаха своите творби  Олга Филип везбарка от с. Чезиени окръг Олт, майстор керамик Йон Кокочи и  майстор кожар Димитру Личеану от с. Вадастра окръг Олт. В Крайова посетихме изложение Агро Олтения където от  местни занаятчии  бяха представени занаятите – тъкачество, ръчно плетиво, везба, местна традиционна техника за рисуване върху дърво и дървостругарство.
На 7 ноември занаятчиите от Румъния ни върнаха визитата. Посрещнахме ги в Комплекса на Задругата, разказахме им за българските занаяти, показахме им нашите  творби. Разговаряхме за бъдещето на традиционните занаяти в България и Румъния, за организацията и  развитието им от двете страни на реката.
Разделихме се като приятели с уверението, че нашите срещи ще продължат

Сподели:

Още новини от деня