Стажант-юристите официално встъпиха в длъжност в Окръжен съд – Русе

Стажант-юристите официално встъпиха в длъжност в Окръжен съд – Русе

Девет стажант-юристи, завършили специалност „Право“, избраха Окръжен съд – Русе, за да преминат задължителния си професионален стаж за придобиване на юридическа правоспособност.

Стажантите бяха посрещнати от председателя на Окръжен съд – Русе Николинка Чокоева, която официално им връчи стажантските книжки, благодари за избора им и отправи пожелание независимо коя сфера на правораздаването ще изберат, да допринасят правото да бъде изкуство за доброто и справедливото.

В продължение на 6 месеца стажантите ще се запознават с работата и организацията в съдебната система. Първите два месеца представляват т. нар. „общ стаж“, в който те ще събират информация за дейността и функциите на съд, прокуратура и следствие. Останалите четири месеца са предвидени за специализиран стаж, в който, под ръководството на съдии – наставници, ще изготвят проекти за съдебни актове. Целта на стажа е  по-късно юристите да направят избора си за професионална реализация.

Задължителният професионален стаж е финалният обучителен етап преди юристите да се явят на изпит и да придобият юридическа правоспособност.

Сподели: