АПИ-лого

Стамен Савов и Калоян Дечев са допуснати до втория етап на конкурса за директор на Областно пътно управление – Русе

Бившият директор на ОП „Комунални дейности“ в Община Русе Стамен Савов и Калоян Дечев са допуснати до втория етап на конкурса за директор на Областно пътно управление – Русе.

Това стана в изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 06.08.2020 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-723/29.07.2020 г. на Главния секретар на АПИ, за длъжността директор на Областно пътно управление – Русе при Агенция „Пътна инфраструктура“.

Посочените кандидати трябва да се явят за писмена разработка на 08.09.2020 г. от 11:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”.

В случай на успешно издържане на писмената разработка ще се проведе интервю с кандидатите на същата дата.

Сподели:

Още новини от деня