Станимир Ангелов е новият управител на „БЕСКУ“ – Бяла

Общински съвет – Бяла прекрати договора за възлагане управлението на „БЕСКУ” ЕООД от 08.01.2016 г., сключен между Общински съвет-  Бяла, представляван от неговия председател от една страна, и Цветан Цветанов, от друга страна, с решение на Общински съвет на основание чл. 23, ал. 3, т. 1 на Договора, считано от 19.07.2019 г., и освободи управителя Цветан Панайотов Цветанов от отговорност за действията му по управлението на „БЕСКУ” ЕООД.

За управител на общинско търговско дружество “БЕСКУ” ЕООД е избран Станимир Ангелов за срок от 1 година, считано от датата на подписване на договора за възлагане на управление. Основното месечно възнаграждение на избрания управител на „БЕСКУ” ЕООД- гр.Бяла е в размер на 200 % от средната брутна заплата на дружеството, което се изчислява ежемесечно, платимо от средствата за работна заплата на „БЕСКУ” ЕООД- гр.Бяла.

Сподели:

Още новини от деня