Станимир Бояджиев е избран за член на новосформирания Изпълнителен комитет на Европейския студентски съюз

Станимир Бояджиев е избран за член на новосформирания Изпълнителен комитет на Европейския студентски съюз

Вчера бях избран от делегатите на Европейския студентски съюз за член на новосформирания Изпълнителен комитет, сподели Станимир Бояджиев.

За мен е изключително удоволствие и привилегия да представлявам студентите от цялата европейска общност през следващата една година.Благодаря на моята организация Национално представителство на студентските съвети за номинацията и на Председателя Daniel Parushev за безрезервната подкрепа. Благодарности и за нашите балкански приятели от Southeastern Initiative с координатор Amanda Teršar. За мен ще бъде удоволствие да работя и с другия представител на SEI Pegi Pavletić, подчерта Бояджиев.

European Students’ Union – ESU

Сподели: