Станимир Бояджиев: НПСС излезе с остра позиция за намаляване на кредитния процент за студентските кредити

Станимир Бояджиев: НПСС излезе с остра позиция за намаляване на кредитния процент за студентските кредити

Вчера, се проведе първото присъствено Общо събрание на Национално представителство на студентските съвети от 16 месеца. До сега заседанията се провеждана в онлайн среда поради извънредната ситуация. Участие взеха делегати от 35 Висши училища от цялата страна.

За мен беше удоволствие да председателствам заседанието и да докладвам относно дейността ми в Европейския студентски съюз, заяви днес Станимир Бояджиев.

Той отбеляза и основни акценти от взетите решения:

✅ Приети кардинални допълнения и изменения в Правилника на организацията;

✅ Приети проекто-изменения за ПМС 90, относно стипендиите с искания минимален праг 100, максимален 200 и обвързване на докторантската стипендия с МРЗ!;

✅ Становище за спиране на лишаването от стипендии на колегите от частните ВУ и платено обучение (1 висше);

✅ Остра позиция за намаляване на кредитния процент за студентските кредити;

✅ Създаде се Алумни клуб на НПСС.

Сподели: