Станимир Бояджиев от Русенския университет е избран за заместник-председател на Националната студентска организация

Станимир Бояджиев от Русенския университет е избран за заместник-председател на Националната студентска организация

На проведеното отчетно-изборно събрание на Националното представителство на студентските съвети беше избран нов председател за мандат 2020-2022 година. Това е докторантът Даниел Парушев, който е представител на Университета за национално и световно стопанство.

По предложение на Председателя на НПСС Даниел Парушев единодушно бяха избрани трима заместник-председатели, главен секретар на организацията и водещ на Общото събрание.

Станимир Бояджиев, представител на Русенския университет ще бъде заместник-председател с ресор Международна дейност и сътрудничество. Лидия Даскалова, представител на Софийския университет ще отговаря за Социално-битовите въпроси, а Божидар Касабов от Медицинския университет – Варна поема ресор Здравеопазване.

За Главен секретар беше избран Видин Кирков от Медицинския университет – София, а за водещ на Общото събрание – заместник-председателят Станимир Бояджиев.

Политиката на ръководството в новия мандат ще бъде да бъдат въвлечени максимален брой хора в процесите и представителността на организацията.

Бяха взети решения за събитията и инициативите през 2020 година, които ще бъдат в чест на 20-годишнина на НПСС.

Сподели:

Още новини от деня