Стартират дейностите по проект „Забравените северняшки хора и игри от русенския край“ на НЧ “Пробуда - 1901 г“ към Национален фонд "Култура"

Стартират дейностите по проект „Забравените северняшки хора и игри от русенския край“ на НЧ “Пробуда – 1901 г“ към Национален фонд „Култура“

Днес, 07.10.2022 г., стартират дейностите по проект „Забравените северняшки хора и игри от русенския край“ на НЧ “Пробуда – 1901 г“, финансиран по  “Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ на Национален фонд „Култура“.

От 17.30 ч в етнографската сбирка към читалището ще бъде презентиран проекта пред местната общност, целевите групи, партньори и гости. Проектът има за цел да съдейства за постигането на същинските задачи на проекта, а именно: запазване на местните обичаи и фолклорни традиции, развиване и подпомагане на любителското творчество и разпространение на знания за родния край. Ще бъдат издирени и възстановени и съхранени 6 автентични хора, чиято орнаментика и специфика е запазена в село Николово и се изпълняват като хора на песен. Ще се възстановят и местни обредни танцови игри и обичаи. В резултат ще се създаде краен културен продукт. Тези дейности ще се изпълнят в три възрастови групи и общо ще обхванат 40 души. Като важен визуален елемент на фолклорното наследство е автентичната местна носия, която се отличава със специфично двурогово забраждане. Ще се изготви стилизиран проект на местната традиционна носия под ръководството на етнограф от РИМ-Русе с участието на местни жители и ще се изработят и закупят 20 фолклорни костюма. Общата стойност на проекта е 14976,00 лв. Периодът на изпълнение на дейностите е 20.09.2022 г. – 30.10.2023 г.

Проект  LI-2022-44 15/08/2022 г „Забравените северняшки хора и игри от русенския край“ , финансиран по “Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ по Национален фонд Култура..

Сподели: