Стартираха дейностите по реализирането на проект „Детско полицейско управление“ в ОУ „Иван Вазов“

Стартираха дейностите по реализирането на проект „Детско полицейско управление“ в ОУ „Иван Вазов“

Стартираха дейностите по реализирането на проект „Детско полицейско управление“ в ОУ „Иван Вазов“ – Русе. На първите си учебни занятия учениците се запознаха със същността на професията полицай и как той може да се разпознае в обществото. Проведе се дискусия на тема „Престъпление и наказание“. Разговаряха за видовете престъпления – кражба , обир, трафик на хора, телефонни измами, катастрофи…. Добро начало, нали?

Сподели: