Стартираха обученията на граждани по проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки” в Русенско

Стартираха обученията на граждани по проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки” в Русенско

Стартираха обученията на граждани по проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки”. Обучители са библиотекари от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе и от обществените библиотеки от област Русе – гр. Мартен, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Червена водата. Обучителите запознават своите обучаеми с най-важните финансови услуги, правата и задълженията, като и с основните финансови институции. Един от модулите включва информация за личен и семеен бюджет и правила за неговото изработване и водене. Оставащите обучения за граждани ще приключат в рамките на м. юни. Проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки цели да подкрепи на възрастните хора да се ориентират в съвременната финансова среда.

Повече за проекта на https://finlit.eu/edu/?lang=bg

Сподели: