община русе

Стартира национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, Русе също е включен

Националната комисия за борба с трафика на хора и десетте комисии по места стартират ежегодната Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Инициативата цели да повиши осведомеността и чувствителността на обществото и  уязвимите групи по отношение на механизмите за въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация, както и да насочи вниманието към начините за предпазване от рискови ситуации и осигуряване на безопасна трудова миграция.

Влошената икономическа ситуация и нарастващата безработица заради пандемията създават предпоставки за предприемане на рискови инициативи за трудова реализация и подценяване на съмнителни предложения за работа, което увеличава риска от въвличане в трафик.

В рамките на кампанията ще бъдат реализирани събития и инициативи за целенасочена превенция и повишаване на информираността, особено на българските граждани, които желаят да работят в Европа, на чуждестранните граждани (временни или сезонни работници) на територията на България, както и на работещите в рискови сектори, в т. ч. и хора в риск от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация.

Планираните дейности включват кръгла маса „Предизвикателства при идентификацията, разследването и превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация“ с участието на представители на Министерство на правосъдието, социалното министерство, ИА „ГИТ“, Агенция по заетостта, Служби по трудови и социални въпроси, МВР, Върховната касационна прокуратура, районни и окръжни прокуратури, синдикални и неправителствени организации; регионален форум в Благоевград на тема „Трафик на хора с цел трудова експлоатация – идентификация и превенция в условията на криза и нарастваща безработица“ с участието на представители на синдикати, прокуратурата, трудови бюра и др.; участие в 20-то юбилейно издание на „Национални дни на кариерата“, организирано от JobTiger; форуми за студенти от Бургас, Русе, Велико Търново и Сливен; онлайн Академия за доброволци от Пловдив, Пазарджик и Велико Търново; обучения на ученици от цялата страна; обучения за ромски медиатори от Плевен, Ловеч и Велико Търново; информационни сесии/трудови ателиета с безработни и уязвими лица с подкрепата на Бюрата по труда; обучения на специалисти, имащи отношение към проблемите, свързани с трафика на хора, разработване на специализирани информационни материали на български, английски и руски език за чуждестранните граждани, работещи сезонно по черноморските и зимни курорти и др.

Националната комисия за борба с трафика на хора призовава към изключително внимание заминаващите да работят извън България. “Информирайте се обстойно за всяка стъпка, преди да вземете окончателно решение за отпътуване в чужбина. Много често фирми или конкретни лица, особено в по-малките населени места, търсят работници и им обещават невероятни условия за сезонна или временна работа. Често успяват да ги убедят, че няма никакви рискове, но при трафика на хора предварителните обещания на работодателите се разминават драстично с реалните условия на живот и труд. Налага се да работите за минимално възнаграждение, а понякога дори не Ви плащат, документите Ви за самоличност са отнети и задържани от работодателя или трето лице, принудили са Ви да заплащате нерегламентирана сума на фирма или на познат, който посредничи за намиране на работата, затова, че Ви осигуряват заетост. Не са изключения и случаите, когато се налага да чакате, защото не Ви дават да започнете веднага работа. И така, докато не изхарчите всичките си налични средства и задлъжнеете.

Ако сте в чужбина и сте в беда, незабавно се свържете с българското представителство в страната, в която се намирате. Потърсете помощ от полицията – дори да нямате документи. Вие вероятно сте жертва на сериозно престъпление и ще ви окажат помощ”, призовават организаторите на Националната кампания.

Инициативата се реализира в партньорство с десетте местни комисии за борба с трафика на хора, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, JobTiger, Конфедерацията на независимите синдикати в България, КТ „Подкрепа“ и др.

Научи повече за проблемите, свързани с явлението „трафик на хора“ на интернет страниците на Националната комисия: www.antitraffic.government.bg и www.antitraffic.bg

ВАЖНИ КОНТАКТИ:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), e-mail: office@antitraffic.government.bg

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:

Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77, e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg;

Бургас, тел.: + 359 885 532 692, e-mail: burgas@antitraffic.government.bg;

Варна, тел.: + 359 52 820 748, e-mail: varna@antitraffic.government.bg;

Велико Търново, тел.: + 359 62 619 222, e-mail: vturnovo@antitraffic.government.bg;

Монтана, тел.: + 359 96305 471, e-mail: montana@antitraffic.government.bg;

Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241, e-mail: pazardjik@antitraffic.government.bg;

Плевен, тел.: +359 889 789 255, e-mail: pleven@antitraffic.government.bg;

Пловдив, тел.: +359 32 622 136, e-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg;

Русе, тел.: + 359 82 841 918, e-mail: ruse@antitraffic.government.bg;

Сливен, тел.: + 359 44 611 336, e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация „Кампания А21“ – 0800 20 100

ИА „Главна инспекция по труда“:

–         Гореща телефонна линия – 0700 17 670

–         Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация Кампания А21 – 0800 20 100

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) – http://www.knsb-bg.org/; Трудово-правна приемна: 02/ 40 10 427

Сподели: