Стартира нова дейност за доброволческа служба в сдружение „Вдъхновение“

Стартира нова дейност за доброволческа служба в сдружение „Вдъхновение“

Стартира нова дейност за доброволческа служба в сдружение „Вдъхновение“.

На 26 май, Айлин и Алпер, започнаха своята 40 дневна доброволческата служба. Младежите ще участват в различни дейности и събития, организирани от сдружението и Общински младежки дом Русе. Това е втората, от общо 4 краткосрочни индивидуални национални дейности за доброволчество. В четирите дейности ще участват общо 8 доброволци, по двама във всяка.

По време на своята дейност, доброволците ще участват в планирането и организирането на местни инициативи и кампании, разпространение на информация за ЕКС и Еразъм+, ще подпомагат местни и международни конкурси и фестивали.

Дейността се реализира от Сдружение „Вдъхновение“ и е част от акредитиран проект в рамките на програма – Доброволчество с номер 2023-1-BG01-ESC51-VTJ-000147607, финансира от ЦРЧР по програма Европейски корпус за солидарност на ЕК.

Сподели: