Отличничка на СУПНЕЕ „Фридрих Шилер“ запозна децата от „Еквилибриум“ с опасната зависимост към технологиите

Стартира фотоконкурсът „Улови щастието като миг“ на ПИЦ – Русе

ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА: „УЛОВИ ЩАСТИЕТО КАТО МИГ“ 

РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУРСА:

І. Организатор на конкурса – Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества –Русе

ІІ. Период на провеждане конкурса 

От 16.09.2021 г. до 16.10.2021 г. включително.

ІІІ. Териториален обхват 

Няма териториални ограничения по отношение на участието.

ІV. Цели на конкурса

 Фотоконкурсът се организира по повод отбелязване на Деня на психичното здраве – 10 октомври. Неговата цел е да привлече за участие деца и възрастни без ограничение, като ги предизвика да търсят и намират хубавите моменти и респективно тези на щастието в ежедневните и малките неща; да се възползват и наслаждават максимално на тях; да се учим на доброта и щастие ежедневно.

Нека с езика на фотографията споделим своя  поглед и отговор на този важен въпрос! 

 1. Условия за участие 
 • Право на участие имат всички, без ограничения във възрастта. Под участник се разбира лицето, което изпраща снимка. 
 • Фотографиите трябва да са авторски. Няма изисквания да са направени специално за конкурса. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано във формуляра за участие, с който снимките са изпратени за  конкурса. Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни  авторски права към трети лица. Организаторите не проверяват авторството на  фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство  от страна на участниците. При предявени претенции от трети лица, авторът на  фотографията носи пълна отговорност. 
 • Участниците във фотоконкурса е необходимо да се запознаят предварително с Регламента на конкурса.

Точно и коректно се попълва формулярът за участие, а също и допълнителните  данни за снимките, с които се участва.

 • Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие. 

 VІ. Съгласие с регламента 

 • С попълването на формуляра за участие и изпращането на снимките всеки участник автоматично се съгласява с условията на настоящия регламент и дава съгласието си изпратената от него снимка да бъде публикувана на Facebook страницата на ПРЕВНАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР – РУСЕ. 
 • Организаторът не носи отговорност при възникване на спорове между участниците в конкурса и трети лица относно авторски права по отношение на изпратени за конкурса снимки. 

 VІІ. Защита на личните данни 

 • Авторските права върху снимките не се прехвърлят на организатора и остават на техните автори.
 • В случай, че на фотографията са заснети хора, авторът декларира тяхното съгласие за публикуване на фотографията.
 • Личните данни на участниците – телефони и имейли адреси – няма да бъдат публикувани. Те ще се използват само за уведомяване на печелившите и за уведомяване на участниците за бъдещи оферти и конкурси. 
 • Лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато го изисква законът.
 • Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си и правата организаторите да ги използват по следния начин:

 -да ги публикуват на фотохартия или в електронен формат, да  бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурсът; с първите 6, които имат най-много харесвания, ще бъдат ползвани за отпечатване на календар, както  и да бъдат използвани в публикации, свързани с изявата; 

 -наградените участници освобождават организаторите на конкурса  от всякакви претенции, свързани с използването на творбите им, а  спрямо евентуалното използване на творби на ненаградени  участници ще се прилага Законът за авторското право и сродните  му права. 

VІІІ. Технически изисквания към фотографиите 

 • Приемат се до 5 броя цифрови изображения, само във формат .jpg или .jpeg формат, не по-големи от 5MB.
 • До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация за участие.
 • Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация за участие в конкурса.

ІХ. Класиране 

Снимките ще бъдат оценявани чрез харесвания във Facebook страницата ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР – РУСЕ.

Фотографиите на първите 6 участници, получили най-много харесвания ще бъдат  наградени и отбелязани. 

На отличените 6 участници ще бъдат връчени грамоти след 10.10.2021 г. а на първите 20 ще бъдат предоставени  сертификати за участие във фотоконкурса.

За повече информация следете страницата във Facebook. 

 1. Без оглед на броя и вида снимки, един участник може да получи само една награда. 
 • Краен срок за получаване на творбите – 23:00 часа на 16.10.2021 г
 •  Всички снимки на участниците ще бъдат качени на Facebook – страницата та ОбСНВ и ПИЦ на 17.10.2021 г., след което ще може да се гласува за тях. Дотогава получените снимки ще бъдат съхранявани от организаторите без да се публикуват.
 • Срокът за харесванията на фотографиите ще бъде до 21.10.2021 г. 20 часа /5 календарни дни/, след което гласуването се прекратява.
 • Обявяване на резултатите следва на 22.10.2021 г. Резултатите ще се обявят във Facebook на страницата на ОбСНВ и ПИЦ – Русе

 Линк към формуляра за участие

сн. Архив

Сподели: