РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ СНЦ

Старт на първото социално предприятие в община Две могили

проект рчр дунав русе
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ СНЦ

СНЦ „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ“ стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010.0192 “Социално предприятие „Хартиен свят“ – Две могили“, финансиран по процедура „Развитие на социалното предприемачество“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Целта на проекта е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в община Две могили.

В рамките на проекта ще бъде създадено първото на територията на общината Социално предприятие „Хартиен свят“ с предмет на дейност изработка на хартиени изделия и извършване на копирни услуги – изработка на подаръчни чантички, хартиени торбички, парти аксесоари, картички за различни поводи, опаковане на подаръци, дизайн и отпечатване на брошури, ламиниране, копиране.

Целевата група по проекта са 10 лица, които са безработни младежи до 29 г., безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си, лица с увреждания, продължително безработни лица за период, по-дълъг от 12 месеца, безработни лица – самотни родители (осиновители) с деца до 5-годишна възраст и безработни лица над 54-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация. Шест от тези лица ще се включат в субсидирана заетост за 12 месеца.

Общата продължителност на проекта е 15 месеца.

Повече информация свързана с проектните дейности и напредъка по изпълнение, може да получите от г-жа Миглена Ангелова, e-mail: miglena.angellova@abv.bg  или на фейсбук страницата на сдружението: https://www.facebook.com/РазвитиеНаСоциалнияКапитал

BG05M9OP001-2.010-0192 „Социално предприятие „Хартиен свят“ – Две могили“

Сподели:

Още новини от деня