Стефан Караджа. Паметникът в Русе – нови документи

Стефан Караджа. Паметникът в Русе – нови документи

За презентацията се събра основното ядро на екипа – двамата автори, Евгени Алексиев – координатор на проекта, проф. Антоанета Момчилова – ръководител на проекта и представители на клуб „Традиция“, които са между 170-те русенци, основатели на Народно читалище „Стефан Караджа 2018“.

Евгени Алексиев представи проекта, а за родолюбивото начинание разказаха авторите на книгата. 

Стана ясно, че инициативата е посветена на 180 години от рождението на Стефан Караджа, които бяха отбелязани тази пролет.

Русе е свързан тясно с живота на славния хайдутин и революционер и по-скоро с неговата смърт, тъй като градът е определен от съдбата да съхранява тленните му останки, наедно със спомена за една светла и безпределно влюбена в свободата и Родината личност. Тази книга, плод на труда на двама автори – Мартин Календжиев и Румен Кузов, подпомогнати от екип съмишленици и родолюбци, и подкрепени от културните институции и община Русе, доказва, че герои, като Караджата не трябва и не могат да бъдат забравени. Техните дела и подвизи ще се предават напред от поколение на поколение, техните места на памет ще остават навеки, за да бъдат пътеводна звезда, блестяща над пътя на родолюбието.

Изданието акцентира върху влиянието, което играе личността на Стефан Караджа в процеса на формирането на българската нация и героичната му кончина. Авторите търсят стойността на делата му сред многото и широкообхватни изследвания за героя на Добруджа, в многопластието на проведената изследователска дейност, фокусирайки се в следните аспекти:

– Живот и дейност – акцентът тук е поставен, освен върху биографичните данни и върху личността, чрез осветляването на по-малко познати моменти от житейския му път;

– Русе 1909 г. Комитетът – авторите акцентират върху идеята за този монумент, като изнасят непубликувани документи от периода, предхождащ с десетилетия неговото създаване, които индиректно, но точно показват обществените нагласи и тенденции, породени от личността и подвига на войводата;

– Паметника от 1968 г. –  в този раздел се изследват местата на памет свързани със Стефан Караджа  – започвайки от оградения  гроб,  именуването на училище „Стефан Караджа”, създаването на днешния паметник, до съвременната инициатива на 170 русенци за създаване на читалище, носещо неговото име.

Книгата е основна част от проект на Народно читалище „Стефан Караджа 2018“ – „Стефан Караджа паметника в Русе”, по програма „Култура 2020” на Община Русе за финансиране на малки творчески проекти в областта на изкуството и културата.

Поради усложнената обстановка, свързана с КОВИД-19 и за да се спазят противоепидемичните изисквания, събитието премина онлайн със стрийм във фейсбук страницата на библиотеката.

Сподели: