Стихове и песни огласиха училището в Ценово за 1 ноември

Стихове и песни огласиха училището в Ценово за 1 ноември

„Свеждаме глави пред първоучителите на Българското възраждане и освободителната борба, пред тези, които завещаха на бъдещите поколения стремеж към знание, будност и национално самочувствие. Векове наред светлината на знанието озарява пътя ни напред и укрепва вярата ни, че можем да победим злините и да се опазим като народ със свой език и история“, се казва в поздравителния адрес на общинската администрация до всички културни институти и учебни заведения в общината.

Стихове и песни огласиха училището в Ценово за 1 ноември

Кът на будителите посрещна учениците на ОУ „Христо Ботев“ в Ценово. Момичетата и момчетата препълниха аулата на школото, за да отбележат един от най-българските празници. По интерактивен начин децата успяха да се запознаят с българските будители, да прочетат най-важните моменти от биографията им, запознаха се с техни мисли, останали в златната  съкровищница на историята и разгледаха факсимилета на техни книги. Директорката на училището Камелия Леонова подчерта ролята на будителите през годините като не скри, че учителите в наши дни също носят огънчето на просвещението и продължават делото на българските книжовници и утвърждават националното самосъзнание. Учениците от началния етап рецитираха стихове и изпълниха популярни песни, Разпределени в два отбора, децата в играта „Линия на времето“ показаха знанията си за народните будители. Те разпалено говориха за Рибния буквар, за История славянобългарска, за първото светско училище, за първия вестник, за първата печатна книга и списание. Без да се затруднят, само за секунди подредиха и пъзел, посветен на произведения на автори.

Стихове и песни огласиха училището в Ценово за 1 ноември

Тържества, посветени на Деня на будителите, се проведоха във всички училища в община Ценово. Празничните прояви бяха подкрепени от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Сподели: