Стихотворение на Калоян Бешев бе отличено на 38-ото издание на националния поетически конкурс за младежи "Веселин Ханчев"

Стихотворение на Калоян Бешев бе отличено на 38-ото издание на националния поетически конкурс за младежи „Веселин Ханчев“

На 17.12 и 18.12.2021 г. Калоян Бешев от 12 А на СУЕЕ – Русе беше поканен да присъства на церемонията за награждаване на отличените участници в 38-ото издание на националния поетически конкурс за младежи „Веселин Ханчев“ в град Стара Загора, за да получи своята грамота за отличено от журито стихотворение. Ето какво сподели Калоян: „Запознах се с останалите отличени участници в конкурса, както и с членовете на журито, което се състои от известни български поети. Взех участие и в последния етап от програмата на конкурса – т.нар. Поетическа работилница, в която чрез практически задачи и общи дискусии между участниците и журито почерпих опит, нови идеи и вдъхновение да продължа да творя!“

Да му пожелаем дръзновение и успех!

Насред житно поле

сам слънчоглед

рони черни сълзи

и говори с земята:

„Защо ме роди

щом плодът ми

непокътнат остана?“

Земята мълчи.

Стихотворение на Калоян Бешев бе отличено на 38-ото издание на националния поетически конкурс за младежи "Веселин Ханчев"
Сподели: