Стотици потребители са обгрижени по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“

Време за прочитане: 2 мин.

Община Русе в партньорство с Община Сливо поле реализира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. Реализация на Компонент 3 стартира от 16.03.2020 г. до 31.12.2021 г., чрез сключено допълнително споразумение с Министерство на труда и социалната политика за удължаване срока и реализацията на дейностите на проекта. Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за реализиране дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“. За периода на предоставяне на услуги по проекта са преминали 1100 потребители и 72 наети лица като сътрудници социални дейности. Финансовият ресурс по бюджет е в размер на 744 120,00 лв. Наетите лица осигуряват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства). Осигурени са лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Община Русе в партньорство с Община Сливо поле реализира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ – Реализация на Компонент 4 от 22.10.2020 г. до 22.04.2021 г., чрез сключено допълнително споразумение с Министерство на труда и социалната политика за удължаване срока и реализацията на дейностите на проекта с още 6 месеца. Проектът се реализира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за реализиране дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“. За периода на предоставяне на услуги по проекта са преминали 263 потребители и 53 наети лица като болногледачи, 2 кинезитерапевта, 2 бр. координатор, 7 бр. медицински сестри, 2-ма психолози, шофьор и социален работник. Финансовият ресурс по бюджет е в размер на 286 765, 92 лв.

Сподели: