Стотици русенски блокове се сдобиха с нови надписи

Стотици русенски блокове се сдобиха с нови надписи

Стотици русенски блокове се сдобиха с нови надписи. /на снимката – изпълнението днес/ Това стана благодарение на „Салекс Консулт Импекс“ ЕООД от Варна, която се занимава с обществените информационно-указателни надписи, съгласно чл. 67, ал.1, 2 и 3 от Наредба №7 на Общински съвет Русе“. Фирмата е предложила най-ниска цена 62 000 лева без ДДС, което е доста под прага от 75 000 лева без ДДС, определен в поръчката.

Съгласно чл. 67, ал. 2 от Наредба №7, обществени информационно-указателни надписи се поставят от общинската администрация еднократно и безвъзмездно върху жилищни сгради, въведени в експлоатация до влизане в сила на наредбата и с етажност повече от два етажа.

За целта е изготвен списък/регистър на блоковете в гр. Русе с тяхното местоположение (жилищен квартал и адрес) и наименование на жилищната единица (за тези които имат такива), неразделна част от настоящата поръчка. Също така в Наредба №7 е определена визията на стилизиран надпис с името и/или номера на съответната сграда за всеки жилищен комплекс на територията на Община Русе, определени са местоположението, размерите и шрифта на надписа, както следва:

– надписи, директно върху фасадата на блокове в жилищните квартали на територията на гр. Русе
– размер на буквите – 17 см. и размер на цифрите – 30 см.
– шрифт – Arial Black
– цвят – черен, при невъзможност бял (в зависимост от цвета на фасадата)
– височина на поставяне – 3,00 м от тротоара

В Приложение №3 на Наредбата е даден пример за надпис на блок с букви (име) и за надпис с цифри (номер по ред).

надпис върху фасада
Сподели:

Още новини от деня