ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе организира развлекателни занимания за ученици и бъдещи първокласници, осмислящи свободното им време

Стотици русенски деца ще участват в ХXVI регионално състезание „Знам и мога” на 18 май

Стотици русенски деца ще участват в ХXVI регионално състезание „Знам и мога” на 18 май. Целта на състезанието е да предостави възможност за творческа изява на учениците от начален етап със задълбочени знания и практически умения в областта на математиката и изобразителното изкуство, да осигури възможност за реализация постиженията на учениците. С провеждането му се дава възможност на училищата от гр. Русе и региона да сравнят постиженията си в обучението на учениците от начален етап.

Състезанието се посвещава на 24 май – Ден на българската писменост и култура.

Организатори са РУО на МОН – Русе и ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе. То се провежда за двадесет и шеста поредна година в две направления – математика и изобразително изкуство.

Днес ще бъде публикувано разпределението на участниците в сайта на ЦУТНТ – Русе.

Вижте повече за регламента тук:

Сподели: