Областният управител Галин Григоров: Всеки от нас да прояви разбиране и да спазва наложените мерки !

СТПД Академик предлага към областния управител на област Русе да се създаде самостоятелна комисия по туристическа маркировка

СТПД Академик предлага към областния управител на област Русе да се създаде самостоятелна комисия по туристическа маркировка или подкомисия със същото име към постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната среда.Предложението е комисията да има оперативно бюро и разширен консултативен състав, в който да са представени Регионална дирекция на горите – Русе, Дирекцията на ПП „Русенски Лом“, Регионален исторически музей – Русе, туристическите дружества в Русе, Бяла и Борово, Държавно горско стопанство – Бяла, ТП Държавно ловно стопанство „Дунав“– Русе, общините и други заинтересовани институции, организации, сдружения и общности.

Основните функции на предлаганата комисия могат да бъдат: – регламентиране на дейностите по утвърждаване на съществуващи и трасиране на нови маршрути с строго определени цветове на маркировката по утвърден специален областен кадастър; – координиране дейността на общините, туристическите дружества и други институции и организации по изграждането и поддръжката на туристическата маркировка в област Русе; – въвеждането на публичен електронен регистър на коректно поддържаните туристически маршрути/пътеки.

Предвид тоталното и повсеместно замърсяване на речните корита и поречието на Ломовете като цяло, в т.ч. и с пластмасови отпадъци, което има пряка връзка с устойчиво развитие на туризма на област Русе, се отправя още едно предложение.

Предлага се Областна администрация Русе да инициира провеждане на работна среща, за която да бъдат поканени представители на областните администрации във Велико Търново, Разград и Търговище, на общини от четирите области, Дирекцията на ПП „Русенски Лом“, на сдружения от Съюза на ловците и риболовците в Българи и др. Като резултат от една такава среща може да се очаква обмен на опит и набелязване на нови по-ефективни мерки и действия за по-чисти речни корита и крайбрежия на Ломовете.

Горните две предложения са представени в Областната администрация и по неофициална информация, се очаква насрочване на разговори за обсъждането им.

Сподели: