СТПД „Академик“ – Русе започва работа по два проекта

Многовековната история на България в събитийния календар на туристическо дружество „Академик“ – Русе е единият от проектите, по които започват работа членовете на организацията. Сред дейностите по него ще бъде издаването на сборник и компактдиск, които ще съберат на едно място осъществените през годините инициативи, походи, щафети, конкурси на русенските студенти и преподаватели, свързани със значими събития от историята на България и на Русе.

Другият проект, изпълняван от СТПД „Академик“ е „Периметър Здраве“. Инициативата има за цел да се бори с наднорменото тегло при децата и предвижда участниците да изминат между 60 и 110 километра с ходене, бягане, велосипед, лодка или ски в не по-малко от 6 отделни прояви в продължение на година от деца. Проектът е насочен към деца, ненавършили 14-годишна възраст. Предвижда се екипи от факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ и клуб „Здраве“ на Русенския университет, съвместно с училищните здравни кабинети, да осъществят мониторинг на наднорменото тегло на 180 ученици от 6 училища, участващи в инициативата.

Сподели: