младежки-дом-ветово-1

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Ветово за периода 2023-2025 година ще бъде приета на 31 май

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Ветово за периода 2023-2025 година ще бъде приета от общинските съветници във Ветово по време на редовното им заседание на 31 май.

Сподели: