Строителните дейности по реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март“ в Русе продължават, до месец започва ремонтът на Сарайския мост

Строителните дейности по реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март“ в Русе продължават, до месец започва ремонтът на Сарайския мост

Към момента се извършват строително-монтажни работи по етап I и II в участъците от моста при пътен възел „Сарая“ до ул. „Капитан Райчо Даскалов“ и от ул. „Капитан Райчо Даскалов“ до връзката с Републикански път I-5Русе – Велико Търново.

По цялото протежение на бул. „Трети март“ са демонтирани всички съществуващи настилки и бордюри по тротоарите. Изпълнени са нови бордюри по тротоари, обръщала и пътната връзка към Републикански път I-5.

Вече е оформено трасето на новата велосипедна алея, предвидена в проектът и започват подготвителни работи по пътното платно в посока Русе – София.

Изпълняват се нови отоци за дъждовни води и пожарни хидранти.

Полагат се тръби и се изграждат кабелни шахти за нова тръбна канална мрежа по цялото протежение на тротоарите в посока Русе – София.

Предстои монтаж за новите табла за управление на уличното осветление, за да бъде възстановено временно улично осветление на бул. „Трети март“ при използването на съществуващите осветителни тела до замяната им с нови.

През втората половина на месец август изпълнителят на проекта планира да започне полагането на асфалтовата настилка по пътните платна. Към момента на обекта се работи изцяло съобразно утвърдения график за изпълнение.

Възложител на обекта е Община Русе. Той се изпълнява по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020. Изпълнител на строително-монтажните работи е „Градска среда  Русе“ ДЗЗД, а строителен надзор се упражнява от „Аспект“ ООД. Стойността на строително-монтажните работи е 7 250 000 лв.

В края на август е планирано да започне и ремонтът на моста при пътен възел „Сарая“, което ще наложи цялостното затваряне на съоръжението за движение. Гражданите и гостите на града ще бъдат информирани своевременно чрез официалния сайт на Община Русе и средствата за масова информация относно временната организация на движение по обходни маршрути, както и за маршрутите на линиите от градския транспорт. В периода, в който мостът ще бъде затворен за движение,  то ще се осъществява през пътната връзка под моста към улиците „Св. Димитър Басарбовски“ и „Пристанищна“.

Сподели:

Още новини от деня