На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Строително-монтажните работи по ул. „Рига“ и ул. „Петрохан“ в Русе, планирани за 28.09.2022 г., ще продължат до 22:00 ч. днес

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че по независещи от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе причини строително-монтажните работи по ул. „Рига“ и ул. „Петрохан“ в гр. Русе, планирани за 28.09.2022 г., ще продължат до 22:00 ч. днес. Ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в кв. „Здравец-Изток“ източно от ул. „Тича“, вкл. на ДГ „Здравец“, ГАС 3, бл. „Терешкова“, бл. „Николаев“, бл. „Попович“, бл. „Титов“ и бензиностанция ЕКО на бул. „България“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Сподели: