Строително-монтажните работи по ул. „Дондуков-Корсаков“ в гр. Русе ще продължат до 20:00 ч. днес

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че по независещи от „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе причини строително-монтажните работи по ул. „Дондуков-Корсаков“ в гр. Русе, планирани за 12.08.2022 г., ще продължат до 20:00 ч. днес. Ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите по ул. „Дондуков-Корсаков“ в отсечката от бул. „Ген. Скобелев“ до ул. „Цар Самуил“, ул. „Рила“ в отсечката от бул. „Ген. Скобелев“ до ул. „Драган Цанков“, по ул. „Драган Цанков“ и по ул. „Цар Самуил“ в отсечката от ул. „Ген. Гурко“ до ул. „Дондуков-Корсаков“.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Сподели: