работници строителство нова сграда обект център русе

Строителство на 20 нови жилищни сгради е започнало в областта през последното тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 477 жилищни сгради с 11 682 жилища в тях и 1 457 570 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 33 административни сгради/офиси с 224 417 кв. м. РЗП и на 1319 други сгради със 780 957 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11.0 %, но броят на жилищата в тях се увеличава с 24.0%, а общата им застроена площ -с 24.2%. При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради също се наблюдава спад от 10.8%, докато общата им застроена площ е повече с 5.6%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, нарастват с 9.3%, а тяхната РЗП – с 10.3%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 14.0%, броят на жилищата в тях – с 59.4%, а разгънатата им застроена площ – с 61.1%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличават с 10.0%, а ръстът на тяхната разгъната застроена площ е над шест пъти. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, нараства с 16.7%, а тяхната РЗП – с 13.0%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 328, Пловдив – 211,Варна – 156, Бургас – 139, и София – 104. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5290, Варна – 1923, Пловдив – 1 263, Бургас – 1 113, и Стара Загора – 616.

В Русенска област разрешителните са за 18 жилищни сгради с общо 110 жилища в тях с РЗП 12871 м2. Т. нар. други сгради са 43 с площ 5409 м2. Започналото ново строителство е на 20 жилищни сгради с 91 жилища в тях с площ 14 349 м2, както и на 21 от та. нар. други сгради с обща площ 6722 м2.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 159 жилищнии 84други сгради; София (столица) -151 жилищни и 21 други сгради; Бургас – 99жилищни и 74 други сгради; Варна – 116 жилищни, 3 административни и 31 други сгради; София – 85 жилищни и 41 други сгради.

Сподели:

Още новини от деня