гугъл двор училище васил левски

„Строител“ ООД и „Адис Калинов“ ООД подадоха оферти за изграждане на новата спортна зала в СУ „Васил Левски“ – Русе

2 498 638,70 лева предлага „Строител“ ООД, а 2 494 516,46 лева – „Адис Калинов“ ООД в срока за подаване на оферти по обявената от Община Русе процедура за пряко договаряне. 2 500 000,00 лева без ДДС е прогнозната стойност за строително-монтажни работи, включващи комплекс от планирани и икономически ефективни дейности за обект „Изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“, находящ се в УПИ I-Училище, кв. 848 в ж.к. „Дружба I“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“ – етап I“.
 
Целта на проекта е да бъде изградена спортна зала в двора на СУ „Васил Левски“, гр. Русе. С проектна разработка се предвижда в двора на училище СУ „Васил Левски” да се изпълни нова спортна зала, ситуирана с лице към ул. „Цанко Церковски” на 7,8 метра от регулационната линия и на 5 метра от съществуващия блок „Д” на училището.

Сградата ще е с размери в план 48,30/36,0 метра, Основната носеща конструкция (фундиране, шайби, колони, плочи) е предвидена за изпълнение от монолитен стоманобетон, а покривът двускатен  с 10 % наклон, от стоманена конструкция – ферми на подпорно разстояние 36,0 м, които стъпват върху стоманобетонови колони.

Сградата ще се състои от един надземен етаж с топла връзка към блок Д, частична галерия на фоайе, частичен сутерен 1 /полуподземен/ и частичен  сутерен 2 /инсталационнен етаж/.

Новата сграда е проектирана с връзка към сега съществуващата училищна сграда /блок „Д”/ и със самостоятелен подход от към улицата за ползването на съоръженията от външни посетители. В сградата са проектирани две основни съоръжения:

– зала с игрално поле за хандбал и трибуни за 600 места.

– плувен комплекс с учебен плувен басейн, разположен в сутеренното ниво.

В новата сграда ще се помещават:

  • Първи етаж – К +0,00 /+2,00  /1750 м2/  – фоайе със стълбища и асансьори, спортна зала с игрално поле за хандбал със светла височина 7 метра и трибуни за 600 места за сядане за посетители, разположени стъпаловидно от двете страни на игралното поле на отделни сектори с по 100 места, разделени от коридори с ширина 120 см;
  • Топла връзка – К+2,00/+1,00  /16 м2/ –  покрит остъклен коридор, осигуряващ директен достъп от второ ниво на съществуващия блок Д до трибуните на спортната зала на К+2,00.
  • Галерия – К +4,00 /214 м2/  – тоалетни за посетителите на залата и бар-кафе с гледка към игрището.
  • Сутерен 1 /частичен, полуподземен/ К -3,50 / – 5,20 /1440 м2/  – 2 броя съблекални с тоалетни и душове, към спортната зала; плувен комплекс: учебен плувен басейн с размери 12,5/25 метра, отделни  съблекални за момчета и за момичета, тоалетни и душове към тях; фитнес зала със СПА център и битовки – съблекални, тоалетни и душове; лекарски кабинет, помещения за съдии и треньори, складове и инсталационни помещения, обслужващи коридори.
  • Сутерен 2 /частичен инсталационен етаж/  К -7,70/ -7,10 /620 м2/– инсталационен етаж към басейна с помещение за помпи, помещение за химикали, компесанторен резервоар и инсталационен полупроходим колектор, около басейна.

Вертикалната комуникация на сградата е решена посредством две стълбищни клетки, разположени симетрично от двете страни на фоайето, осигуряващи достъп от фоайето на първи етаж К+0,00 до трибуните на К+2,00,  до галерията на К+4,00 и до сутерен 1 на К -3,50.

С проекта е осигурена достъпна среда до всички общодостъпни етажни нива, посредством два пътнически асансьора платформа за инвалидни колички, преодоляваща стълбището в плувния комплекс от К-3,50 до К -5,20.

Застроена площ на обекта  –  1750 + 16 = 1766 м2

Разгъната застроена площ /нето/  –  4040 м2

С проекта е предвиден вариант за етапна реализация на обекта, с който се предвижда на втори етап да се изпълнят довършителните работи, инсталациите, обзавеждането и оборудването на следните помещения:

– фитнес залата и СПА центъра с битовките към тях, разположени на ниво Сутерен 1;

– плувният комплекс /плувен басейн и битовки към него, разположени на  ниво Сутерен 1/, както и обслужващите помещения към басейна, разположени на ниво Сутерен 2 – помпено, компенсаторен резервоар, помещение за химикали и инсталационен колектор;

– единият пътнически асансьор.


 

Сподели: