Студентите от специалност "Социални дейности" на Русенския университет отбелязват 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието над жени

Студентите от специалност „Социални дейности“ на Русенския университет отбелязват 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието над жени

С надслов „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО И ДА СЪЗДАДЕМ НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ! ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ И МОМИЧЕТА!“ студентите от специалност „Социални дейности“ и членове на Клуб на социалния работник в Русенски университет започнаха учебните си занятия като по този начин отбелязаха 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието над жени и поставиха началото на 16 дни на активизъм срещу насилието над жени. Чрез собствена продукция (видеоклипове, есета, колажи, снимки, изработване на ленти и др.) те изразиха съпричастността си към проблемите на жените и момичетата, които са жертви на насилие, както и готовността си като студенти по социална работа и бъдещи социални работници да защитават правата им според възможностите, да се противопоставят на това негативно социално явление и да се борят за премахването му.

Международният ден за елиминиране на насилието над жени е инициатива на Организацията на обединените нации, която се отбелязва всяка година на 25 ноември на основата на Резолюция на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 година. Чрез нея се призовават правителствата на всички държави, международните и неправителствените организации да организират и реализират дейности за фокусиране на общественото внимание и повишаване на чувствителността на обществото и гражданите към един от най-сериозните проблеми в съвремието – насилието над жени и момичета. Обхватът и въздействието на този проблем в немалко случаи са пренебрегвани.

През последните години се откроява негативна тенденция, разкриваща че около половината от жените в света, които са жертви на умишлени убийства, са убити от интимен партньор или от член на семейството. Всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие, а през последната година тежките случаи се увеличават. Данни на Министерството на вътрешните работи показват, че всяка трета жертва на убийство в България през миналата година е била жена. От извършените през 2019 година общо 80 убийства,  25 са на жени. Убити от хора от близкото им обкръжение (съпрузи, интимни партньори или роднини) са две трети от жените-жертви, като водещият мотив е ревност.

Информация на неправителствени организации разкрива, че средно за ден на телефон 112 постъпват около 110 сигнала за домашно насилие, а общият брой на обажданията от началото на 2019 година до август същата година са над двадесет хиляди. 

В съвременните условия основаното на пола насилие е сериозно предизвикателство в глобален план и нарушава базово човешко право на жените и момичетата – правото на безопасна среда в дома, в училище и на работното място. Гарантирането на това право на жените и момичетата има хуманен, социален и икономически ефект. 

В периода от 25 ноември до 10 декември се отбелязват 16-те Световни дни на активизъм срещу насилието над жени. Насилието над жените и  момичетата е едно от широко разпространените негативни социални явления, но заедно с това то е и драстично  нарушаване на правата на човека в съвремието и форма на дискриминация. Студентите от специалност „Социални дейности“ и членове на Клуб на социалния работник в Русенски университет, както всяка година, ще реализират свои инициативи през този период.

ОБЕДИНЕНИ И ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ И МОМИЧЕТА!

проф. дн Сашо Нунев

Сподели: