Студентите от специалност „Социални дейности“ и членове на Клуб на социалния работник в Русенски университет ще отбележат Международния ден на правата на човека

Студентите от специалност „Социални дейности“ и членове на Клуб на социалния работник в Русенски университет ще отбележат Международния ден на правата на човека

Днес, заедно с провеждането на обучителните модули по Проект № 2019-3-LV02-KA105-002799 „Осмели се да покажеш загриженост“ (DARE TO CARE) към програма Еразъм+ с теми „Насилие. Кой греши?“ и „Не бъди безразличен!“, студентите от специалност „Социални дейности“ и членове на Клуб на социалния работник в Русенски университет ще отбележат и Международния ден на правата на човека.

През 1950 г. Организацията на обединените нации обявява 10 декември за Международен ден на правата на човека. Днес тази дата се отбелязва от страните в цял свят с различни инициативи, акцентиращи върху повишаване на информираността за правата на човека и тяхната защита.Всеобща декларация за правата на човека е един от най-важните документи на ООН след Втората световна война. В основната си част тя определя правото на живот и отхвърлянето на робството, включва индивидуалните, политическите, гражданските социалните, икономическите и културни права и свободата на религията, убежденията и изразяването. Тя е преведена на 375 езика и диалекта, като по този начин тя става най-превеждания документ в света.В Конституцията на Република България, приета през 1991 година, са залегнали най-важните международни и европейски стандарти за защита на правата на гражданите. България е ратифицирала всички основни международни конвенции, свързани с правата на човека и неговите свободи.

Това съобщи сега проф. дн Сашо Нунев.

Сподели: