Студенти от Азербайджан представиха пред академичната общност културата на своята страната

Студенти от Азербайджан представиха пред академичната общност културата на своята страната

Днес студентите от Азербайджан Исмет Агайев и Елвин Хасанли, които са на обучение по програмата Еразъм + в Русенския университет за един семестър, представиха пред академичната общност културата на своята страна. Събитието бе организирано в чест на 101-годишнината от създаването на Азербайджанската демократична република, навършена на 28 май 2019 г. Проф. Пламен Даскалов – заместник-ректор по Развитие, координация и продължаващо обучение поздрави от името на академичното ръководство студентите от Висшето петролно училище в Баку.  

За първи път, през тази академична година, Русенският университет получи финансиране за обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм + с Азърбайджан. В резултат на това, на едноседмично посещение в Русе през месец април бяха ръководител катедра „Автоматизация на инженерните процеси“ – доц.  Найла Аллахведиева и доц. Сюлейман Сюлейманидзе. Сътрудничеството между двата университета стартира още през 2014г. с подписването на двустранен договор. Чрез него Висшето петролно училище в Баку прие за обучение на своите студенти учебния план на бакалавърската специалност „Компютърно управление и автоматика“ в Русенския университет. Предвижда се задълбочаване на сътрудничеството между двете институции, чрез разработването на магистърска програма с перспектива за получаване на  двойна диплома

Сподели:

Още новини от деня