Студенти от Версай посетиха Русе и Гюргево за подготовка на дипломни работи

Студенти от Версай посетиха Русе и Гюргево за подготовка на дипломни работи

Студенти по архитектура от Версай, Франция, посетиха Гюргево и Русе, за да подготвят своите дипломни работи за получаване на образователно – квалификационна степен „Магистър“ на тема: „Трансгранично сътрудничество“.

Студентите са придружени от професор Андрей Ферару, като бяха приети първо от кмета на Община Гюргево Николае Барбу /на снимката/. В заседателната зала на Община Гюргево те бяха посрещнати от главния архитект на окръга Ана Негулеску, главния архитект на общината Каталина Вързару, историка Емил Паунеску, директора на на дирекцията „Европейски програми“ Янка Мека и други.

Кметът благодари на студентите, чеса избрали да посетят Гюргево и подчерта, че тук ще намерят едни от най – добрите примери за трансгранично сътрудничество и развитие. Двата побратимени града на Дунава са единствените, които заедно са подготвили мастър план за развитие на ниво Дунавска стратегия. Специалистите от Община Гюргево представиха на младежите исторически данни, информация за градското развитие и архитектура, както и някои съвместни проекти, осъществявани с Русе. Втората част на посещението бе „на терен“ с водач Емил Паунеску.

Сподели: