Студенти от водещи ВУЗ в страната и чужбина желаят да стажуват в Областна администрация - Русе

Студенти от водещи ВУЗ в страната и чужбина желаят да стажуват в Областна администрация – Русе

Серия от интервюта проведоха експерти от Областната управа в Русе с кандидат-стажанти в държавната администрация. Инициативата е част от мащабна правителствена кампания, провеждана през последните години, целяща да насърчи развитието на младите в България и по-конкретно да ги мотивира да работят именно в структурите на държавната власт. Областна администрация – Русе редовно участва в кампанията, като през последните пет години на стаж по тази програма са преминали около 20 студенти, обучаващи се в различни вузове в страната. За първи път обаче има толкова силен интерес от студенти, учещи в други държави. В рамките на централизираната лятна кампания за кандидатстване се предлагат над 790 стажантски позиции в България, като за Областна администрация – Русе те са седем. Бъдещите стажанти трябва да са студенти в сферата на икономиката, правото, администрацията или архитектурата и строителството. Те ще имат възможността да работят в двете дирекции  на администрацията – „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, както и в този, занимаващ се с финансовото управление и правното обслужване. Отделно двама от тях ще могат да работят и в сферата на връзките с обществеността. Кандидатите са от Американския университет в Благоевград, университета Ланкастър във Великобритания, Румънско-американският университет в Букурещ, както и Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Предвидено е продължителността на стажа да е един месец, като той ще се проведе в периода юли – септември тази година. По време на стажа студентите не получават възнаграждение и времето не се зачита за трудов и осигурителен стаж. Успешно преминалите ще получат сертификати.

За областния управител Анатоли Станев водещ приоритет остава привличането на повече млади, способни и амбициозни хора в държавната администрация. „Трябва да дадем ясен знак на обществото, че повече хора, които нямат желанието и капацитета да работят нямат място в държавната администрация“, коментира Станев.

Сподели: