Студенти от Русенския университет посетиха Държавния архив

Студенти от Русенския университет посетиха Държавния архив

На 21 септември 2020 г. студенти втори курс от Русенския университет “Ангел Кънчев”, специалност “Български език и история” посетиха Държавен архив – Русе. Експерт от Архива ги запозна с историята на архива и архивната система, видовете документи, които се приемат в държавните архиви, условията за съхранение и с по-интересни документални фондове, съхранявани при нас. Презентирана им беше Информационната система на държавните архиви и сайта на ДАА. Част от студентите изявиха желание да станат редовни читатели на Архива и да подготвят свои курсови работи.

Сподели:

Още новини от деня