студенти русенски университет стаж в община русе

Студенти от Русенския университет успешно приключиха стажа си в Община Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Днес заместник-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански връчи сертификати на студенти за успешно проведен стаж в Община Русе.

„Уверен съм, че опита, който натрупахте в администрацията, ще Ви бъде изключително полезен. Усилията на общинска администрация са насочени към насърчаване и привличане на млади хора с амбиция да работят за утвърждаването на Русе като още по-модерен, европейски и предпочитан за живеене град“ заяви д-р Карапчански, като пожела на студентите успех.

Младежите, избрали дирекция „Европейско развитие“ за стаж, са възпитаници на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, с който Община Русе има утвърдено дългосрочно партньорство с цел подпомагане процеса на обучение и реализация на пазара на труда на студентите.

По време на стажа студентите имаха възможност да се запознаят с проектите, които Община Русе изпълнява, с общинските политики и стратегическите документи. Запознаха се с местното самоуправление, като имаха възможност да присъстват и на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет – Русе.

Община Русе увеличава стимулите на студентите за участие в практическо обучение в реална работна среда, включвайки се като обучаваща организация в проект „Студентски практики – фаза 1“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“. Основната цел на проекта е да бъде повишена практическата насоченост на висшето образование и гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда, чрез засилване на връзката между образование и практика.

Сподели:

Още новини от деня