Студенти от специалност „Право“ гостуваха на окръжния прокурор на Русе

Студенти от специалност „Право“ гостуваха на окръжния прокурор на Русе

На 14 декември студенти от четвърти курс на специалност „Право“ в Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“, водени от ръководителя на катедра „Наказателноправни науки и сигурност“ – д-р Светлин Антонов, посетиха Окръжна прокуратура – Русе. Посещението се осъществи по покана на Георги Георгиев – административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Русе, като студентите имаха възможност да разговарят с него повече от два часа. По време на срещата окръжният прокурор разясни в детайли структурата и правомощията на прокуратурата, естеството на ежедневната работа на прокурора, трудностите при разследването, доказването и поддържането на обвинението за някои престъпления, видовете доказателства, особеностите в практическото прилагане на способите за доказване, участието на прокурори по административни и граждански дела, надзора за законност при изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки и др.

Студентите имаха възможност да изкажат мнението си по коментираните проблеми, както и да задават въпроси. Те се включиха изключително активно, като много от питанията им бяха свързани предимно с работата на прокуратурата във връзка с извършени престъпления, придобили широк обществен отзвук. На всичките си въпроси студентите получиха подробни и аргументирани отговори.

В края на срещата г-н Георгиев подари на д-р Антонов дванадесет нови книги с наказателноправна тематика, които ще бъдат предоставени на библиотеката в Юридическия факултет, пожела успех в обучението на студентите и ги покани след завършването си да станат част от екипа на прокуратурата.

Сподели: