Студенти от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ представиха своите научни доклади в секция „Икономика и мениджмънт“ СНС`18

Студенти от специалностите Публична администрация, Бизнес мениджмънт, Индустриален мениджмънт и Бизнес администрация представиха девет научноизследователски разработки, подготвени със съдействието на преподаватели от Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ в Студентската научна сесия.

За първи път в Сесията се включи чрез видео представяне и студент, който се обучава във Филиал-Видин на Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Георги Фишкин, който е втори курс в специалност Индустриален мениджмънт.

Доц. д-р Павел Витлиемов – зам.-декан по научната дейност във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ беше научен секретар на секцията и обяви, че за първи път докладите ще бъдат публикувани в секция „Млади учени“ на 57-та Научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“. В края на събитието деканът на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ – доц. Александър Петков връчи на всички „млади учени“ грамоти за участие в Студентската научна сесия.

Събитието е част от дейностите в изпълнение на проект ФНИ-ФБМ-01-2018 „Приложни изследвания на инструментариума на ко-мениджмънта за постигане на устойчиво развитие“ с ръководител доц. д-р Свилена Рускова.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"