Студенти от четвърти курс на специалността „Право“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ гостуваха днес в Административен съд – Русе

Студенти от четвърти курс на специалността „Право“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ гостуваха днес в Административен съд – Русе

Студенти от четвърти курс на специалността „Право“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ гостуваха днес, 09.11.2023 г., в Административен съд – Русе като част от учебната програма по данъчно право.

Студентите се срещнаха със зам.-председателя на съда Ивайло Йосифов, който коментира пред младите юристи особеностите на ревизионното производство по ДОПК. Основна тема на срещата бяха правомощията на органите по приходите и последователността на извършваните от тях процесуални действия. Коментирани бяха и особености при съдебното обжалване на ревизионните актове. Студентите се запознаха с конкретни административни данъчни дела, разглеждани в съда и получиха практически познания за специфичните актове и документи, които се съставят в хода на производствата.

„Упражненията по данъчно право в реална среда са по-интересни и по-ползотворни за студентите, тъй като позволяват на бъдещите юристи да се докоснат до същинското право“, сподели впечатленията си от срещата гл. ас. д-р Ваня Пантелеева – преподавател по данъчно право в катедра „Публичноправни науки“ на РУ „Ангел Кънчев“.

Срещата е част от съвместното сътрудничество на съда с РУ „Ангел Кънчев“ при осъществяването на практическата подготовка на студентите от специалността „Право“.

Сподели: