студентска искра 65 години

„Студентска искра“ отбелязва 65 години възход

На 5 февруари 1958 година в Русе се появява първият брой на вестник, наречен „Студентска искра“. Началото е положено от трима борбени и дръзки младежи – Иван Неделчев /главен редактор/, Кирил Момчилов и Йордан Панайотов. Това е и първият екип, превърнал идеята в реалност.

„Студентска искра“ при Русенският университет е единственият университетски вестник, който не е применил името си от 1958 година и не е прекъснал връзките си с читателите си до ден днешен. 65 години уникална история за България. Това е най-дълго съществуващият през годините академичен вестник, съхранил име, университет и читатели.

За своите 65 години вестникът е излязъл с 423 регулярни броя /по номерация/ и много извънредни броеве /без номерация/, специални броеве със заглавия и тематични заглавия.

Състоя се кръгла маса по този повод, на която бе представен сборник „65 години Студентска искра“ и 5 от тях за периода 2018-2023 година.

Сподели: