русенски университет фасада

Студентският съвет при Русенския университет открива процедура за приемане на проекти

Студентският съвет при Русенския университет открива процедура за приемане на проекти. В началото на всеки семестър студенти, докторанти, клубове, катедри могат да кандидатстват за финансиране на своя инициатива, събитие, проект, участие в научно-образователен форум и др. Срокът за подаването на формуляра за кандидатстване е до 14 часа на 22 октомври. Необходимо е попълненият документ да бъде изпратен на електронна поща на [email protected], а оригиналът да бъде представен офиса на Студентския съвет в сградата на Ректората, каб.232.

Подадените проектни предложения ще бъдат разгледани от Изпълнителния съвет на Студентския съвет в рамките на две седмици след приключването на процедурата. Целта на инициативата е да стимулира младежите, които учат в Русенския университет да започнат да мислят проектно, да съберат смелост да споделят идеята си, да потърсят начини за реализирането й.

През летния семестър на миналата академична година бяха одобрени и финансирани 10 проекта на обща стойност 11 500 лева.

Сподели: