административен съд русе

Студентски практики в Административен съд – Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Административен съд – Русе продължава съвместното си сътрудничество с РУ „Ангел Кънчев“ като партньор на висшето учебно заведение при осъществяването на практическата подготовка на студентите от втори курс на специалността „Право“. За първи път тази година практиките по дисциплините „Административно право” и „Административен процес“ ще се проведат в края на летния семестър.

От 27.05.2019 г. до 07.06.2019 г. съдът ще осигури на бъдещите юристи достъп до съдебни заседания и документация по различни административни производства. Студентите ще имат възможност да се запознаят със системата от процесуални норми, прилагани в административните спорове, видовете доказателствени средства и сроковете за постановяване и обжалване на съдебните актове. Ще научат повече и за приетите нормативни изменения в АПК във връзка с въведените промени в местната подсъдност по данъчните дела. Двуседмичните занятия на второкурсниците започват със среща със зам.-председателя на съда Росица Басарболиева в понеделник.

Сподели:

Още новини от деня