Студентът от Русенския университет Кристиан Велковски спечели „Международна стипендия Helmut CLAAS“

Студентът от Русенския университет Кристиан Велковски спечели  „Международна стипендия Helmut CLAAS“ след представяне на дипломната си разработка, а  Пресиян Желязков спечели една от наградите в класа „Международна студентска награда“ на конкурса на фондацията на „CLAAS“ в тазгодишното му издание.

Стипендията „Helmut CLAAS“ е едно високо ниво на конкурса на фондацията и е предназначена за подпомагане магистърската работа на четирима особено изявили се бакалаври. Присъжда се след разглеждане на дипломните разработки от жури в чиито състав влизат изтъкнати учени и индустриалци от Германия, Англия и Холандия. Конкуриращите се разработки са на бакалаври от Германия, Холандия, Обединеното кралство, Унгария, Словакия, Русия, Хърватия, Сърбия, Румъния и др. Дипломантите представят своите презентации – което е на практика защита на работите на всеки един пред журито и пред един по-широк форум. След представянето на четиримата се задават нелеки въпроси. Ранг-листата, по която се извършва класирането им, има 4 места. На състоялото се на 9-ти октомври 2019 г. представяне на първо място бе класиран бакалавърът Кристиан, завършил специалност „Интернет и мобилни комуникации“ в катедра „Телекомуникации“.

За първи път през октомври 2016 г. бакалавърът от Русенския университет Николай Атанасов спечели една от наградите в класа „Международна студентска награда“ на конкурса на фондацията на „CLAAS“. Такива награди спечелиха по-късно и други бакалаври от русенската Алма Матер: Теодор Ненов, Кристиан Георгиев, а през настоящата година –  Пресиян Желязков, специалност „Аграрно инженерство“.

Връзките с водещи в своите области фирми и концерни са определящи за развитието на един университет. Академичното осмисляне и анализиране на тяхната изследователска и развойна дейност и отразяването им в учебния процес е не само път за усъвършенстване на подготовката на младите висши специалисти. То води и до разпознаване на области за научно-изследователска работа на преподавателите и за мотивиране на работата на докторантите.

В края на 2015 г. чл. кор. д.т.н. Христо Белоев интензифицира връзките на Русенския университет с концерна „CLAAS“. С одобрението и решаващата помощ на този концерн бяха създадени или адаптирани материали за учебния процес във висшето училище. Създадени бяха връзки и с други фирми-производители на техника за “Прецизно земеделие”, които намериха отражение в структурирани учебни материали.

Наред с тази оперативна дейност специалистите от CLAAS подкрепиха създаването на връзки с други фирми, които създават “know-how”, както и хардуерно и софтуерно оборудване, ползвани в земеделското производство.  Създадена бе възможност за усвояване на съществени и високо-актуални достижения не само от областта на “Земеделие 4.0”, а и от тази на “Индустрия 4.0.”

Сподели:

Още новини от деня