Стъпка напред в изграждането на паметник на Васил Левски в Русе

След проведени поредица от срещи с представители на обществеността в град Русе се наложи мнението, че най-подходящото място за изграждане паметник на Васил Левски е в Парка на възрожденците, северозападния участък, прилежащ към бул. „Съединение“, представляващ терен общинска собственост, УПИ I – за Парк на Възрожденците, кв. 892 по регулационния план на град Русе. Това налага да бъде изменено Решение № 1187, прието с Протокол № 42/16.10.2014 година на Общински съвет – Русе, което определя за място на паметника терен в източната аст на парка.

Преди половин година Общински съвет – Русе измени точка 1 на свое Решение № 1187, прието с Протокол № 42/16.10.2014 година, която придобива следната редакция: „Определя за място на паметника на Васил Левски – Парка на възрожденците, северозападния участък, прилежащ към бул. „Съединение“, представляващ терен общинска собственост, УПИ I – за Парк на Възрожденците, кв. 892 по регулационния план на град Русе“. В останалата си част Решение № 1187, прието с Протокол № 42/16.10.2014 година остава непроменено.

Ето и набирателната сметка на Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе

BG50STSA93000024155488

Днес арх. Орлин Неделчев, д-р Ервин Чакърян, И. Веселинов, д-р Р. Йорданов и управителят на Ес Транс споделиха какво се случва с паметника.
Според архитект Орлин Неделчев по груби изчисления за изграждането на паметника ще са необходими между 120 000 и 150 000 лева.
От Инициативния комитет ще обявят и Национален конкурс за изработване на проект, за който община Русе е осигурила 20 000 лева. Целта е скиците да бъдат изпратени до края на лятото, а през септември да бъде избран победителят. След това да се постави и началото по изграждането на монумента.
Фигурата не трябва да бъде по-висока от три метра, без постамента, а образът на Левски да е реалистичен.

Сподели:

Още новини от деня