СУПНЕ – Русе ще работи по проект „Практични финанси“

На 23.02 и 24.02 в гр. София се проведе обучение по проект „Практични финанси“ от JA България. В него участва г-жа Милена Николова. „Практични финанси“ надгражда и разширява компетентностите, определени с държавния образователен стандарт на общообразователната подготовка и осъществява интердисциплинарни връзки с предмети като технологии и предприемачество, математика, български език и литература, гражданско образование, което ще улесни въвеждането му като самостоятелен предмет в рамките на разширената или допълнителната подготовка.

Курсът ще бъде преведена и адаптирана версия на JA Personal Finance® Blended Model (традиционни методи на обучение и обучение с дигитални технологии, съчетани по начин, който помага на учащите да усвояват материала по-ефективно). Насочен е към учениците от 10 клас. По време на обучението те ще разберат взаимовръзката между днешните финансови решения и бъдещата финансова свобода. За да постигнат финансова устойчивост и благоденствие, те ще се запознават със стратегии за управление на парите, включващи теми като заетост и доходи, бюджетиране, спестяване, кредити и дълг, защита на потребителите, разумно потребление, управление на риска и инвестиране.

Сподели:

Още новини от деня