Открит урок по проект "Практични финанси"се проведе в СУПНЕ - Русе

СУПНЕ „Фридрих Шилер“ стартира новата учебна година през септември като иновативно училище

От учебната 2018/2019 година СУПНЕ „Фридрих Шилер” се присъединява към иновативните училища в България. Това става възможно с взето решение на училищния педагогически съвет на свое заседание на 11 януари тази година, с което е одобрен разработеният от работна група педагогически специалисти – преподаватели по немски и английски език, проект за кандидатстване за иновативно училище. Проектът има одобрението на родителите в лицето на училищния Обществен съвет.

Според условията за кандидатстване иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

Одобреният проект на СУПНЕ „Фридрих Шилер” от членовете на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката ще предлага на своите ученици иновации в следните области:
– използване на нови методи на преподаване по немски език в VIII клас и по английски език в IX клас;
– нова учебна програма и нови методи на преподаване по немски език в I клас.

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование и Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Ръководството на училището благодари на работната група, разработила проекта за иновативно училище:
– Пепа Балкова, заместник-директор учебна дейност – гимназиален етап и чуждоезиково обучение;
– Петя Великова, старши учител по немски език;
– Нели Праматарова, старши учител по немски език;
– Даниела Симеонова, старши учител по английски език;
– Александър Колев, учител по английски език;
– Стела Бенова, старши учител по немски език в I-IV клас.

Да ни е честито, скъпи колеги, ученици и родители и да си пожелаем на добър час!

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня