СУ "Възраждане" участва в проект Innoventer

СУ „Възраждане“ участва в проект Innoventer

Във връзка с общите потребности и предизвикателства пред Балканско-Средиземноморския регион като бавен растеж, слаба конкурентоспособност, ниско ниво на предприемачество и липса на иновативно обучение по предприемачество в сферата на професионалното образование и неформалното обучение, проектът ИНОВЕНТЪР съчетава силните страни и възможностите на партньорите за справяне с тези предизвикателства чрез създаване на обучителна структурна рамка за насърчаване на уменията и компетенциите на социалните предприемачи.

Основната идея на проекта е да се създаде професионално ориентирано обучение по социално предприемачество за малки и средни предприятия, така че те да могат да прилагат иновации като същевременно ангажират хора в неравностойно положение като служители.

„Учене през целия живот“ е инициативата, с която учениците – Иванела Иванова от 9 клас и Симон Пенева, Анатоли Иванов, Наделина Николова от 10 „б“, заедно със своя ръководител Г-жа Цветелина Радева представиха СУ „Възраждане“ на  проекта „Социално предприемачество“ по програма INNOVENTER в Русенския университет  „Ангел Кънчев“.  Водени от общата мисъл, че всички хора без значение на каква възраст са, трябва да черпят нови и нови знания, те разработват взаимен метод на обучение. Той се състои в това учители да обучават свои ученици, които от своя страна след това да предават наученото на по-малки ученици. За да бъде осъществен този нестандартен начин на обучение се изисква добър сценарий и добра предварителна подготовка от страна на учителите и учениците. Екипът осъществи вече няколко урока с по-малки ученици от нашето училище като за провеждането на урока се използваха интерактивни методи-презентации, ролеви игри, обучителни клипчета и др. За да бъде осъществена обратна връзка с цел проверка на наученото се прилагат състезания и забавни игри. Така учениците и учителите показват, че придобиването на нови знания вече не е скучно. Г-жа Цветелина Радева представи проекта на международна среща по праграмата, която се проведе в Никозия, Гърция. На нея присъстваха участници от Албания, България, Гърция,Кипър, представители на студентски фондации, както и други такива представляващи хора с увреждания

Сподели:

Още новини от деня