СУ за европейски езици – училище посланик на Европейския парламент

СУ за европейски езици – училище посланик на Европейския парламент

СУ за европейски езици е сред новоизбраните 10 училища от страната за участник в Програмата за училища посланици на Европейския парламент. Целта на тази образователна програма е да подобри осведомеността на учениците за Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарната демокрация и да ги насърчи да вземат активно участие в създаването на европейския дневен ред.

Като нов участник в програмата през учебната 2021-2022 учебна година СУЕЕ ще избере двама учители – старши посланици, които ще отговарят за прилагане на Програмата в училището. Ще преминат обучение за запознаване с целите ѝ и ще получат „пътна карта“ и инструменти за изпълнението ѝ. Училищата ще трябва да се фокусират върху дейности с местно измерение: работа в училище, дейности за приобщаване на училищната общност и родителите, посещения и срещи с органи на местната власт.

Старшите посланици ще изберат между 5 и 20 ученици, които ще бъдат младши посланици и ще отговарят за информирането на другите ученици относно основните послания, свързани с европейската парламентарна демокрация. Младши посланиците също така изпълняват специални задачи, свързани с ЕС, като например организиране на честването на Деня на Европа, на европейски базари, изложби и игри, както и иницииране на контакти с членове на ЕП, училища, организации, общини.

Сподели: